В 50 –ті роковини збройного чину Українських Січових Стрільців.
Ювілейне видання (1917 – 1967). На основі книги «Золоті ворота» видавництва «Червона калина» у Львові 1937 року з доповненням новими матеріалами. До видання ввійшли спогади січових стрільців, серед яких Є. Коновалець, В. Кучабський, М. Безручко та інші, а також документи та матеріали до бібліографії Січового стрілецтва Наддніпрянської України. Передісторію Січових…
Весь зміст духового життя УССтрілецтва, його ідеологічне обличчя та громадсько-політичне спрямування з'ясовано згідно з його тодішнім станом. УССтрілецтва було твором своєї епохи. Його ідеї відповідали тому революційному періодові, в якому воно виросло і розвивалося. І тільки на основі об'єктивного історичного критерію належить його сьогодні розглядати і оцінювати. Також ті ідеологічні…
Матеріали книги ілюструють розвиток Симона Петлюри, від людини, спочатку зв'язаної марксівською ідеологією й партійною програмою, до понадпартійного державника, Голови Директорії Української Народної Республіки. Статті Петлюри допоможуть простежити його ідейну путь від українського автономізму, що через федералізм пробився до ідеї державної самостійної України. Шлях Симона Петлюри відбиває розвиток ідей українського національного…
Видання третє, доповнене, в 2 книгах. — Гетьман Мазепа в дзеркалі історій. Книга друга. Торонто, Канада: 1976. — 376 с.Тираж перших двох видань складав лише 250 + 500 примірників.Український історик Роман Млиновецький (справжнє прізвище Бжеський) писав: Гетьман Мазепа був одним з чільних борців за відновлення української державности, і його ім’я є тісно…
Український історик Роман Млиновецький (справжнє прізвище Бжеський) писав: Гетьман Мазепа був одним з чільних борців за відновлення української державности, і його ім’я є тісно зв’язане з цією ідеєю. Зважимо на те, що архів Мазепи згорів у Батурині, і ми можемо користуватися здебільшого лише документами з російських архівів, які його виставляють як…
"Throughout the book the names of Ukrainians and of Ukrainian cities, towns, places, etc. are spelled according to the Ukrainian pronunciation of them. The Ukrainians are the most numerous people in Europe without a sovereign state form of organization. There are well over forty million Ukrainians in the world, over…
Доба Мазепи – це часи відродження України – політичного, економічного, культурного - по Руїні, що знищила великі пляни Хмельницького, Виговського і Дорошенка, обмежила Українську державу тереном Лівобережжя, поставила гетьманську владу віч-на-віч з ростучою силою старшинської аристократії й залишила Україну на поталу московського імперіалізму. Основні цілі політики Мазепи, як гетьмана України,…
"Хмельницький був для свого часу першорядний дипломат та вправний політик, який у кожній справі виявляв тонку політичну чутливість та чуйний дипломатичний сприт. Треба було виявити справді великий організаційний талант, щоб на очах поляків у скорому часі (1646-1648) створити показну армію й запалити її до бою та перемоги, а народ підняти…
Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр..На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва.Третій том охоплює складний і драматичний період в історії Запорізької Січі (1686-1734 рр.) У ньому висвітлюється участь запорожців у російсько-турецькій війні і в народній війні в Україні проти…
У томі висвітлюється історія запорозького козацтва від його виникнення в кінці ХV ст. до 1686 року. Описуються походження козаків, їхня боротьба проти грабіжницьких навал на Україну орд кримських та турецьких феодалів, сухопутні походи запорожців у Крим та морські – в Туреччину. Значну увагу приділено дослідженню участі запорожців в народних повстаннях…
«Тритомна «История запорожских козаков» видатного українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, письменника і лексикографа, академіка АН УРСР Д. І. Яворницького (1855-1940), надрукована в 1892-1897 рр., є однією з найцінніших пам’яток вітчизняної дореволюційної історіографії, важливим джерелом для вивчення історії українського козацтва. У першому томі висвітлюється питання соціально-економічного, історичного, суспільного устрою, життя…
До чого дійшли ми протягом століть нашого національного розвитку, які здобутки нашої праці, які успіхи трудів поколінь, — ці питання, що цікавлять кожного, хто прочитав підручник історії України. Нелегко на це відповісти. Історичне життя українського народу не плило одним рівним річищем, а переходило епохи великого зросту і світлости та часи…
У книзі відомого історика, академіка І. П. Крип'якевича (1886 —1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1910 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й…
Найвеличнішою пам'яткою одного з найвидатніших істориків України Наталії Полноської-Василенко є її двотомна «Історія України» (Мюнхен, 1973—1976 рр.). Даний посібник є однією із найякісніших на сьогоднішній день працею з погляду об'єктивности, конкретности і аргументованости викладу національної історії України.
Цей загальний нарис національної історії свого часу був підготовлений як підручник для вищих шкіл. Висвітлюється передусім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо. Даний посібник є однією із найякісніших на сьогоднішній день працею з погляду об'єктивности, конкретности…
Сувора історична доля України не минула й капітальної праці Дмитра Дорошенка. «Нарис історії України» побачив світ на чужині, і то в такий час, коли зв’язки між Батьківщиною й еміграцією були фактично неможливі. Щойно після 1939 року книга могла дістатися — і то припадково — на Велику Україну, але воєнна руїна…
М. Грушевський. - Нью Йорк : Накладом Ради Оборони і допомоги України, Українського конгресового комітету Америки, 1990. - 559 с :
Ся книга була задумана давно. Я к тільки настала якась свобода українському слову в Росії (1905), першою моєю гадкою було — що тепер можна буде здійснити сей давнїй замір — видати приступно написану ілюстровану історію України. Перше одначе я задумав видати коротку популярну історію, котра й вийшла весною 1907 р.…
Задля своїх викладів з історії України ми беремо період козаччини. Беремо його тому, що в ньому найвиразніше і найяскравіше за все визначилася та провідна ідея, що виявила собою жадання народу. Дійсно, коли почнемо придивлятися до історії різних народів, то спостережемо, що кожний народ у своєму політичному житті має властиву йому…

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами