Складаю щиру подяку Вельмишановній Др. Людмилі Пекарській за творче надхнення, поради та перегляд рукопису, п. Володимирові Яворському за  доповнення про побут у Гостелі Сілсден та другу Ігору Ройко за технічне упорядкування і друкарську працю.Ваша щира допомога уможливила появу цієї скромної праці про наше минуле на чужій землі, що дала нам притулок і…
Автор передмови до першого видання праці Зиновія Книша "При джерелах українського організованного націоналізму" (бо так ця книжка була названа автором) Денис Квітковський повідомляє, що вона була задумана й написана як доповідь на ювілейній науковій конференції, присвяченій 40-річчю ОУН. Конференції вистачило снаги заслухати лише вступний розділ її. Одностайно доповідь З. Книша…
Неодноразово у контексті зовнішньо політики Російської Федерації від духовних осіб, що уособлюють російське православ’я, та від політиків доводиться чути про т.зв. «русскій мір». Це поняття, за висловлюванням Кіріла (Гундяєва), уособлює спадкоємців Святої Русі – Росію, Україну, Білорусь, Молдову, Казахстан. Мова йде не про те, хто є спадкоємцем Русі. Експансіонізм Кремля…
Нариси життя в РСФСР. Докладна розповідь про те, як була влаштована "Нова Росія" - такий стиль зазвичай не властивий емігрантським виданням: автор не розповідає про те, що відбувається з ним, а розповідає про країну, розповідь у всій книзі ведеться від третьої особи. Книга видана в Берліні 1922 року.
Програмний твір відомого українського дисидента Левка Лук`яненка під назвою "Що далі?", був написаний у грудні 1988 - січні 1989 року на засланні в Томській області. Це - оригінал-макет видання з власними правками автора. "Яким би не було ярмо, воно завжди приносило менше страждань тому, хто мирився з ним, аніж тому,…
У монографії професора Володимира Косика на багатому джереловому матеріалі розкрита велика драма українців, яка розігрувалась в період Другої Світової війни. Мова йде про оригінальний погляд на українську історію крізь призму архівів Третього рейха. Протягом багатьох років автор досліджував відображення українського життя в німецькій секретній документації, де зафіксовані судження багатьох учасників…
Питання місця і ролі Організації Українських Націоналістів в українському визвольному русі досі залишається одним із найбільш дискусійним в історіографії. Важливим аспектом цієї проблеми є ставлення ОУН до євреїв, що досі не знаходило належного висвітлення в працях істориків. Пропонована увазі читачів робота є чи не першою, де головним об’єктом дослідження обрано…
Збірка спогадів-нарисів Миколи Гордієнка з бойових дій УПА на Волині і Поліссі в 1943-1944 роках була написана ще у 1947 році, отже, "по свіжій пам'яті" учасника тих подій.  Крім описів боїв та рейдів книга цікава ще й детальними розповідями про побудову зимового медичного табору, про старшинський вишкіл групи "Турів", іншими…
Історико-краєзнавче досліждення про визвольний рух на Волині 1925-1950 років.
Брошура присвячена стосункам між Організацією Українських Націоналістів (революційною) та Українською Повстанською Армією, ролі ОУН у створенні УПА.
Книга розповідає про героїчні приклади самопожертви українського юнацтва в роки визвольної боротьби 1917-1921 років, а також у повстанському русі 20-х років ХХ століття.
У пропонованому дослідженні розповідається про причини і перебіг польсько-українського конфлікту на Волині у роки Другої Світової війни. Залучивши до наукового обігу велику кількість нових документів, у тому числі з колишніх таємних архівів, автор доходить висновку, що протистояння між обома народами відбувалося насамперед через несприйняття польською політичною елітою і частиною поляків…
У книзі Степана Мудрика-Мечника «Служба Безпеки Революційної ОУН у боротьбі з НКВД—НКГБ—МГБ—КГБ» йдеться про нелегку боротьбу Служби безпеки ОУН під час польської, більшовицької та гітлерівської окупацій. 
У жовтні 1949 УГВР, УПА й ОУН видали «Звернення Воюючої України до всієї української еміграції» з закликом активізувати визвольну справу за кордоном: 1.Бути єдиним воюючим фронтом, допомагати спільній справі боротьби з більшовиками на Заході. 2. Гідно репрезентувати свій народ і його боротьбу перед світом. 3. Нести правду про сталінський імперіалізм…
Монографію присвячено одному з маловідомих аспектів історії українського національно-визвольного руху І940—1950 років, рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові показати розмах національно-визвольної боротьби в Україні, її вплив на події у післявоєнній Європі та світі, без чого неможливе правильне і об’єктивне тлумачення суспільних процесів того часу. Роботу рекомендовано до друку…
Книга "УПА. Українська Повстанська Армія" написана автором у 1945 році. Вона висвітлює визвольну боротьбу українського народу проти його основних ворогів під час Другої Світової війни, - гітлерівської Німеччини і більшовицької Москви. Третє видання (перше - 1946, друге - 1987).
Це не переказ відомої праці В. Січинського. Це - своєрідне журналістське дослідження ХХ століття.Основна тема: що пише іноземна преса (переважно європейська й американська) про визвольну боротьбу українського народу?
Випуск "Самоосвіти" Ч.97 за грудень 1937 року присвячений короткій історії українського політичного руху в новітні часи, до 1848 року. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Про успішну діяльність Львівської "Самоосвіти" в 30-х роках минулого століття та її внесок у розвиток самосвідомості українців під польською окупацією буде написано багато. Цю брошуру, як і інші подібні видання було виявлено серед книг проф. Григорія Васьковича. Нині вони складають частину колекції архіву ОУН в Українській інформаційній службі в Лондоні.…
Випуск "Самоосвіти" Ч.84 за листопад 1936 року знайомить читача з історією Іспанії. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами