This book is about the national oppression perpetrated by the Russian imperialist rulers in Ukraine during the last 45 years. Ukrainians are a people distinct from the Russians and their struggle against Russia for national freedom and independence is briefly described in the introductory report. Various articles in this book…
This is a seminal book and monumental  work on the history, the (then) current methods, organization, goals, of Soviet espionage — i.e.,  KGB foreign intelligence with its First Chief Directorate — and internal security operations — i.e., the Second Chief Directorate.(1) The author, John D. Barron (1930-2005), was an American…
До третього тому творів Степана Ленкавського входять праці, де подано аналіз міжнародних обставин, у контексті яких перебувала Україна в післявоєнному періоді ХХ ст. і виходячи з яких українські націоналісти розробляли тактику і стратегію ведення національно-визвольної боротьби. Відповідно структурну основу тому становлять розділи «Міжнародна політика», «Політичні процеси в соціалістичному таборі», «Українська…
This is a comprehensive study of the US government's knowledge and perceptions of the Soviet Union before the Cold War. It is also an in-depth investigation into how US intelligence operations were carried out in the decades before World War II.
"Для мене особисто найсильнішою спонукою до написання спогадів була і є думка про тих численних незабутніх друзів і ровесників, які брали визначну участь у визвольних змаганнях українського народу, та в революційній і збройній боротьбі, але не встигли залишити по собі ніяких писаних мемуарів, бо передчасно загинули на полі бою. В…
Публіцистика Івана Багряного була засобом боротьби за національну гідність і волю свого народу, за незалежність України. Гострим словом він критикував сталінський тоталітарний режим, викривав російський шовінізм, відгукувався на події в СРСР, аналізував світове політичне життя тощо. У ній яскраво відбилася подвижницька політична та організаторська діяльність автора в еміграції, тому й…
У друпй книзі "Літопису нескореної України" публікуються документи, матеріали та спогади, які розкривають основні етапи становлення національно-визвольного руху в західноукраїнських землях у 40-их, початку 50-их років, боротьбу ОУН-УПА з німецько-фашистським і московсько-большевицькмм окупаційними режимами, за відновлення Української Самостійної Соборної держави. Показано криваві репресії та депортацію корінного населення Західної України. Північної…
У серії видань, яка розпочинається цією книгою, публікуються документальні матеріали, спогади про більшовицькі реперсії, та депортації населення Західної України, Буковини і Закарпаття, розкривається трагічна доля українського народу після вересня 1939 р. у воєнні і повоєнні роки, йдеться про масові ув`язнення і знищення тоталітарним режимом населення, у першу чергу діячів науки…
Редакційна колегія: Степан Ленкавський,  Данило Чайковський, Дмитро ШтикалоМовний  редактор:  Петро Кізко Графічне  оформлення: Мирон Левицький
До другого тому творів Степана Ленкавського входять праці, в яких автор аналізує різні сфери суспільного життя СССР та підсовєтської України: політичну, економічну, соціально-демографічну, культурну. Смерть Сталіна і період кризи диктаторської системи без диктатора на вершині її владної піраміди — т. зв. період "колективного керівництва". Хрущов і карикатурне повернення диктаторської практики…
Степан Ленкавськии, один із співзасновників Організації Українських Націоналістів, її чільний ідеолог, автор Декалогу українського націоналіста, Провідник Закордонних Частин ОУН після вбивства Степана Бандерн — велична і одночасно скромна в житті постать, що цілком незвслужеко перебуває поза увагою сьогоднішніх дослідників історії українського націоналізму. Нарис Олександра Сича "Степан Ленкавський: життєвий шлях на…
Редагувала колегія. Остання редакція й порядкування до друку д-ра В.Косика. Видано коштом Організації Українських Націоналістів й Українського Інституту Політичної Освіти в Мюнхені
Редагувала колегія. Остання редакція й порядкування до друку д-ра В.Косика. Видано коштом Організації Українських Націоналістів й Українського Інституту Політичної Освіти в Мюнхені
Книга написана на основі найновіших, досі не опублікованих досліджень про військове будівництво в Україні у 1920-30-х рр., про історію формування та бойовий шлях УПА, 1-ої дивізії Української національної армії (дивізії «Галичина»), вперше широкому читачеві пропонуються і докладні розповіді про антиукраїнську політику повної денаціоналізації українського військового будівництва під час Другої світової…
Історію Українського війська опрацювали: Проф. Др. Іван Крип'якевич; Генерального штабу ген. хор. Микола Капустянський; Сот. Др. Богдан Гнатевич; Кап. Лейтенант Святослав О. Шрамченко; Сот. Осип Думін; Хор. Зенон Стефанів; Проф. Лев Шанковський; Др. Степан Росоха. Перше видання в накладі 12,000 прим. вийшло друком у Львові в 1936 році за редакцією Проф. Др-а…
Збірник містить документи і матеріали установчих зборів ОУН, відомих в історії під назвою Конгрес Українських Націоналістів. Основна частина оригінальних документів зі збірки Державного центрального архіву в Празі доповнена матеріалами з преси, опублікованими раніше документами, спогадами, ілюстраціями тощо. Збірник супроводжується науково-довідковим апаратом. Видання розраховане на науковців, істориків, студентів гуманітарних вузів. Упоряд.…
Праця П. Мірчука була вперше опублікована у 1968 р. “Українським видавництвом” (Мюнхен - Лондон - Нью-Йорк) і відразу стала базовим дослідженням з історії Української Військової Організації (УВО) та Організації Українських Націоналістів (ОУН) в період 1920-1939 років. Незважаючи на те, що з того часу дослідження націоналістичного руху значно просунулося вперед, “Нарис…
"Процес у Карльсруге перейшов до історії, як політичний процес першої ранґи, як подія міжнароднього значення, що черговий раз у наявній формі розкрила перед світом злочинні методи большевицької Москви, стосовані супроти України і супроти борців за її визволення поза її межами. Німецький Найвищий Суд на підставі дуже дбайливо перевірених доказових матеріялів,…
З легендарним іменем Степана Бандери нерозривно пов'язаний найяскравіший період боротьби українського народу за свою свободу і національну державу. У цій книзі вміщено вибрані праці Степана Бандери з проблем теорії націоналізму, організованого націоналістичного руху, завдань і форм національно-визвольної революції.«В кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу ролю відограють два основні його складники:…
Книга розповідає про життя та діяльність легендарного командира корпусу Січових Стрільців, засновника та керівника Української Військової Організації (УВО), Організації Українських Націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця (14.06.1891-23.05.1938). Також розповідається про соратників українського політика та полководця, найважливіші історичні події, учасником і творцем яких він був.

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами