В Ч.82-3 випуску "Самоосвіти" за вересень-живтень 1936 року піднімаються питання правильного харчування та гігієни дюдини. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск "Самоосвіти" Ч.78 за 1936 рік розповідає про загибель Західної Римської імперії та початок формування італійського народу. Розповідь про основні події доведена до закінчення І Світоовї війни. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск "Самоосвіти" Ч.74 за січень 1936 року присвячений наслідкам І Світової війни: національним та соціальним рухам. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск Ч.19 "Самоосвіти" за 1936 рік розповідає про перебіг подій І Світової війни 1914-1918 рр. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск "Самоосвіти" Ч.3 за 1936 рік присвячений історії Української Революції 1917-1920 рр. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск "Самоосвіти" ч.17 за 1936 рік присвячений поясненню причин І Світової війни (1914-1918 рр.). З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича. Примітка: у книзі не вистачає двох перших аркушів.
Випуск "Самоосвіти" Ч.31 за 1935 рік присвячений історії Стародавньої Греції. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск "Самоосвіти" ч.9 за 1935 рік є, водночас, ІІІ частиною Норису Української Революції 1917-1920 рр. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск "Самоосвіти" Ч.59 про "Науку суспільної економії". З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
Випуск "Самоосвіти" Ч.50: історичний нарис про Велику французьку революцію 1789-1799 років. Вели́ка францу́зька револю́ція (1789—1799) — одна з найважливіших подій в історії Франції. Протягом цього часу, республіканський устрій замінив абсолютну монархію у Франції, і спричинив до радикальних змін у французькому суспільстві. Французька революція вважається головним переломним моментом в історії західної…
Випуск "Самоосвіти" Ч.40 про історію політичних думок у стародавні часи та в середні віки. "Як люди доходили до думок про свободу, рівність і право народу". Праця Михайла Драгоманова у популярному викладі К. Пушкара. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
6 число "Самоосвіти": Нарис історії Української революції 1917-1920 рр. від Брестського миру до повстання Директорії УНР. ІІ частина. З бібліотечної колекції професора Григорія Васьковича.
«Самоосвіта» — народний університет у Львові, заснований з допомогою Українського Робітничого Союзу в США.Провадив кореспонденційні курси навчання, у 1930-39 видав популярну енциклопедію знання під назвою «Самоосвіта»: 12 книжечок щороку по 1½ аркушів друку, разом 117 книжечок з накладом бл. 10 000 примірників кожної і 24 книжечки красного письменства. «Самоосвіта» мала…
До 25-ліття боротьби ОУН. Книга присвячена ідеології та історії Українського Націоналізму.
До 25-ліття боротьби ОУН. Книга присвячена ідеології та історії Українського Націоналізму.
Проект Статуту Української Православної Церкви.
Двотомник Дмитра Івановича Дорошенка — одного з найвизначніших істориків XX ст. — дає огляд історії України як процесу розвитку української державності. У книзі вміщено вичерпні історичні відомості практично про всіх гетьманів України. Чимало сторінок твору висвітлюють факти і події, які відсутні у роботах М. Грушевського, М. Аркаса, М. Костомарова та…
Книга містить інформацію про знайдення в Римі 1927 року Букваря Івана Федоровича та розповідає про його подальшу долю. Значне місце відводиться науковому аналізу Букваря - цієї пам'ятки української літератури.
У 1846 році Тарас Шевченко, який тоді працював співробітником Київської Тимчасової Комісії для розбору стародавніх актів, дістав від Київського генерал-губернатора Д. Бібікова наказ поїхати до Київської, Волинської та Подільської губерній для змалювання Почаївської Лаври та збирання народних переказів, легенд і пісень. Книга розповідає про мистецькі сліди його діяльності на Волині.
Українські приповідки-пісні про життя в умовах соціалістичних перетворень.

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами