Альманахи

Багаторічні комплекти альманахів різних об’єднань української діаспори: Ліги Українців Канади, Об’єднання бувших вояків-українців у Великій Британії, Українського Народного Союзу, Українського національного об’єднання, інших організацій, церков, творчих спілок.

В кожному файлі доступна функція копіювання тексту.

Альманах «Гомону України» видається в Торонто (Канада) вже протягом кількох десятиліть. В ньому широко представлені історичні та літературні дослідження, статистична інформація про Україну та життя української діаспори. The Almanac of “Homin Ukrainy” (“Ukrainian Echo ”) has been published in Toronto (Canada) for many decades. In these issues we show historical…
Ukr. “Українці  — народ,  що  носить  у  душі  глибоке  зрозуміння  гумору  і  сатири.  Веселилися  ще  старі  русичі,  гумором  позначене  життя  запорожців,  само  по  собі  небезпечне  і  важке,  гумором  відзначалися  наші  предки  в добрих  і  злих  часах.  І  ми,  тут,  на  чужині,  продовжуємо  цей  жанр”. (Видавництво, 1952) Esp. “El  humor  у  la  satira …
Щорічний збірник Українського Народного Союзу (УНС). Перше видання  з’явилося 1897 під назвою «Першій Руско-Американскій календарь». Висвітлює діяльність УНС, події культурно-мистецького та релігійного життя громади, містить багато даних про керівників УНС та інших організацій, урядовців, служителів церкви; подає різноманітні інформаційні матеріали, художні, науково-популярні твори, наукові статті на історичні, суспільно-політичні теми, літературно-критичні огляди тощо.…
«Нови́й шлях» (англ. New Pathway) — український тижневик, орган «Українського національного об'єднання (УНО)», який у Канаді виходить з 1930 року (в Едмонтоні — з жовтня 1930, у Саскатуні — між роками 1933—1942, у Вінніпезі — між роками 1942—1974, у Торонто — з 1974 понині). Перше число Календаря-альманаху "Нового Шляху" вийшло у…
“Зерна” — літературно-мистецький альманах українців Європи (Париж-Львів-Цвікау), заснований в 1994 році українським поетом Ігорем Трачем. Видання має рубрики, присвячені поезії, прозі, літературній критиці, історико-літературним студіям, мистецтвознавчим студіям, художньому перекладу, проблемам історії. “Zerna” (“Grains”) – literature-art almanac of Ukrainians in Europe (Paris-Lviv-Zwickau). Founded in 1994 by Ukrainian poet Ihor Trach. This…
Альманах ОБВУ (Об`єднання бувших вояків-українців у Великій Британії). Організаційна діяльність ОБВУ в 1949-1990 роках; Культурно-освітня діяльність; Видавнича діяльність; Харитативна діяльність; Зовнішня діяльність; Хроніка відділів та гуртків ОБВУ. Almanac OBVU (Association of Ukrainian Former Combatants  in Great Britain). Organisation activities between 1949-1990. Cultural-educational, publishing, charitable work, cooperation with churches, external activities,…

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами