Ukrainian English French German Polish Russian Spanish
14 квіт. 2017

Колекція карт Архіву ОУН / Maps collection of Archive OUN

  • Автор  Іванущенко Геннадій (переклад англійською Володимира Павлюка)

Картографічні колекції, зазвичай, є окрасою будь-якого архіву чи музею. Вони яскраві, інформативні, емоційні й водночас прикладні.

Як правило, їх небагато на тлі інших документів чи експонатів. Тож упорядники охоче беруться за них в першу чергу, щоб створити привабливу візитку або, як іноді говорять журналісти, «фішку» новоствореного архіву. Їх досить легко описувати та цікаво реставровувати. Вони викликають чи не найбільший інтерес і попит для користування і поширення.

Але коли ми захочемо їх оцифрувати - одразу натикаємося на проблему формату сканера. Найбільший формат, який можна зустріти в звичайному офісі, - це А-3. Але ж карти часто набагато більші. Тому іноді  всі бажання на цьому й закінчуються. Доводилося бачити виставки online солідних архівних установ зі сканами карт на рівні загальної картинки в 390 Кб...

Нині цю проблему можна вирішити за допомогою програми «зшивання»  відсканованих файлів Image Composite Editor. Саме нею користувався Архів ОУН в Українській Інформаційній Службі – Лондон (АОУН) для з`єднання відсканованих у форматі А-3 частин карт.

Всього, виявлена, описана, реставрована й оцифрована  карторгафічна колекція АОУН, нараховує 61 од. зб. Це карти різними мовами (українською, англійською, німецькою, польською, російською, голландською, французькою, іспанською), різного формату та масштабу і різних періодів. Переважно це оригінали. Є копія 1733 року. Є цікаві паралелі: шкільні атласи СССР та нацистської Німеччини. В одній з карт  - «Украинская СССР и Молдавская СССР» 1965 р. повністю виправлена топоніміка України. Так аккуратно, лезом і чорнилом, що помітно це лише після сканування.

Всі карти виставлені online на сайті АОУН. В кожному окремому випадку вони описані, крім української, ще й англійською, а іноді й іншою мовою оригіналу.

Для зручнішого користування  карту можна розгорнути на повну ширину, натиснувши BOX, або завантажити, натиснувши DOWNLOAD у вікні перегляду. Для атласу: кожну сторінку (окремий файл) можна завантажити, натиснувши DOWNLOAD навпроти файлу у вікні перегляду.

ПЕРЕГЛЯД  ТУТ

Приємного користування! Пошук інших карт продовжується.

КАТАЛОГ КАРТ (aoun_directories_collections_maps_01)

 

Maps collection of Archive OUN

Map collections are usually the decorative feature of any archive or museum. They should be bright and informative.
Understandably, there are few, compared to other documents or exhibits. Archivists willing to tackle them must first discover and develope an authentic and distinctive map. They are fairly easy to describe and restore. They cause particular interest and demand for further use and distribution.
But when we want to digitize them – usually we have the problem of the format scanner. The largest format which can be found in an ordinary office is A3. But the maps are often much larger. I have seen exhibitions online in institutions where the overall picture is only 390 kb.
 This problem can be solved by using the "stitching" Scanned file Image Composite Editor. It is used by the archive centre OUNUIS to scan large format A3 maps.
The number of maps found, restored and digitized in the AOUNUIS collection total 61 files. The maps have different languages (Ukrainian, English, German, Polish, Russian, Dutch, French, Spanish) many sizes, scales and different periods. They are all originals. One copy dates back to1733. Also included are interesting parallels: school atlases from the Soviet Union and Nazi Germany. One of the maps - "Ukrainian SSR & Moldavian SSR" from1965 complete with fixed place names written in Ukrainian. So accurate, blade and ink that is only noticeable after scanning.
All maps and atlases are exhibited online at AOUNUIS. In each case, they are written not only in Ukrainian, but also in English and sometimes in another original language.
For  a convenient use of the map and to view the full width. Press BOX, or downloaded by clicking DOWNLOAD of view. Each page (single file) can be downloaded by clicking DOWNLOAD at the front of the file in the preview window.


VIEW HERE
Enjoy!  The search for other maps continues.
CATALOGUE  HERE (aoun_directories_collections_maps_01)

Нове в архіві

Частини 2-х пропагандивних звітів: 1.Початок за вересень 1947 р. 2.Закінчення...
Частини 2-х пропагандивних звітів: 1.Початок за вересень 1947 р. 2.Закінчення за травень 1947 р. (Городоцький, Івано-Франківський р-ни) КопіїКатегорія: Головний Провід ОУН
Анотація: Стан осередку.Праця в терені.Червона Армія.Вишкіл в терені.Література
Автор: ОУН
Спосіб відтворення: паперова копія
Пропагандивний звіт р-ну Рудки за листопад-грудень 1947 р. Копія. Частина...
Пропагандивний звіт р-ну Рудки за листопад-грудень 1947 р.  Копія. Частина копії звіту за вересень 1947 р.Категорія: Головний Провід ОУН
Анотація: Стан осередку.Праця в терені.Червона Армія.Вишкіл в терені.Література
Автор: "Ольжич", "Ігор"
Спосіб відтворення: паперова копія
Пропагандивний звіт за листопад-грудень 1947 р. (р-ни Городок, Янів, Рудки)...
Пропагандивний звіт за листопад-грудень 1947 р.  (р-ни Городок, Янів, Рудки) КопіяКатегорія: Головний Провід ОУН
Анотація: Стан осередку.Праця в терені.Червона Армія.Вишкіл в терені.Література
Автор: ОУН
Спосіб відтворення: паперова копія
Пропагандивний звіт р-ну Городок за травень 1947 р. Копія
Пропагандивний звіт р-ну Городок за травень 1947 р. КопіяКатегорія: Головний Провід ОУН
Анотація: Стан осередку.Праця в терені.Червона Армія.Вишкіл в терені.Література
Автор: ОУН
Спосіб відтворення: паперова копія
Уривок пропагандивного звіту за травень 1947 р. р-н Рудки. Копія
Уривок пропагандивного звіту за травень 1947 р.  р-н Рудки. КопіяКатегорія: Головний Провід ОУН
Анотація: Стан осередку. Праця в терені. Червона Армія. Вишкіл в тере ...
Детальніше...
Автор: "Беркут"
Спосіб відтворення: паперова копія
Більше...

Веб-дизайн