Історія міст і сіл УРСР

"Історія міст і сіл УРСР" – 26-томне енциклопедичне видання (загальний обсяг понад 2360 авторських аркушів, 10160 статей і довідок, 9000 ілюстрацій) про історію укаїнських міст, сіл, областей і районів. Створене зусиллями 100-тис. авторського колективу, в якому були представлені як науковці, так і сільські вчителі. В усіх томах витримана єдина схема відбору та розташування матеріалу, застосовані єдині критерії оцінок, які були, однак, під сильним впливом комуністичної ідеології, суб'єктивізму та спрощень радянського періоду. Видання започаткувало новий напрям у вітчизняній історіографії, сприяло розвиткові краєзнавчого руху в Україні, розповсюдженню знань про рідний край, його історію, традиції, культуру і є цінним для сучасників насамперед викладом фактичного матеріалу. Роки видання томів: 1967-1974


"The History of cities and villages of the Ukrainian SSR" is a 26-volume encyclopedic edition (more than 10,160 articles and 9000 illustrations) about the history of Ukrainian cities, villages, regions and districts. Created by the efforts of 100,000 authors’, this represented both scholars and rural teachers. In all volumes the uniform scheme of selection and arrangement of the material is maintained, and common criteria of assessments were applied, which, however, were strongly influenced by communist ideology, subjectivism and simplifications of the Soviet period. The publication initiated a new direction in the national historiography and therefore contributed to the development of local history in Ukraine. The dissemination of knowledge about the native land, its history, traditions and culture is valuable for contemporaries, first and foremost by the presentation of the factual material.

Додаткова інформація

 • Перегляд:
 • Тематика: Історія
 • Дата: 1967-1974
 • Місце зберігання: Бібліотека Архіву ОУН в УІС - Лондон
 • Інвентарний номер: 294
 • Автор/укладач: ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: ТРОНЬКО П. Т. (голова редколегії), БАЖАН М. П. (заступник голови редколегії), БІЛОДІД І. К.. КАСИМЕНКО О. К. (заступник голови редколегії), КОНДУФОР Ю. Ю.. КОРОЛІВСЬКИЙ С. М.. КОШИК О. К.. НАЗАРЕНКО І. Д.. НЕСТЕРЕНКО О. О. ПАРАСУНЬКО О. А.. ПІЛЬКЕВИЧ С. Д. (заступник голови редколегії), СЛАБЄЄВ І. С. (відповідальний секретар редколегії), ТЕРЛЕЦЬКИЙ В. М.. ЦІЛУЙКО К. К.. ШЕВЧЕНКО Ф. П.
 • Місце: Київ
 • Видавництво: Головна редакція УРЕ АН УРСР
 • Наявність цифрової копії: Так
 • Фізичний стан: Задовільний
 • Спосіб створення: Друк
 • Спосіб відтворення: Оригінал
 • Колекції
 • Книги
 • Газети
 • Журнали
 • Неперіодичні видання
 • Рукописи, машинописи
 • Альманахи

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами

Like what you see?

Натисніть на кнопки нижче, щоб слідувати за нами, ви не пошкодуєте ...