Люди та події на обкладинках ABN correspondence / People and events on covers of ABN correspondence

Англомовний бюлетень Антибільшовицького блоку народів (ABN), щомісяця виходив у Мюнхені з 1950 по 1996 р. під редакцією Василя Орелецького (1950–54), М. Бориса (1954), Д. Осінського (1954–57) ), і Слави Стецько (з 1957). У ньому публікуються статті українців та представників інших  про становище в Україні та інших країнах, Східної Європи та Азії під комуністичною владою, та про міжнародний комунізм, переклади документів самвидавів, звіти про діяльність АБН та Світової антикомуністичної ліги. Бюлетень також публікувалася нерегулярно німецькою мовою (1949–58) та французькою (1952–54). Видавництво бюлетня змінив випуск журналу «Воля народу», який виходив у Львові українською та російською мовами.


ABN Correspondence. The English bulletin of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN), issued bimonthly in Munich from 1950 to 1996, under the editorship of Vasyl Oreletsky (1950–4), M. Borys (1954), D. Osinsky (1954–7), and Slava Stetsko (from 1957). It published articles by Ukrainians and non-Ukrainians about the conditions in Ukraine and other communist-dominated countries of Eastern Europe and Asia and about international Communism, translations of samvydav documents, and reports on the activities of ABN and the World Anti-Communist League. ABN Correspondence was also published irregularly in German (1949–58) and French (1952–4). The bulletin was succeeded by Volia naroda, a journal that appeared in Lviv three times in Ukrainian and Russian.

Додаткова інформація

 • Перегляд:
 • Тематика: Історія, Міжнародні відносини, Політика
 • Місце зберігання: Бібліотека Архіву ОУН в УІС - Лондон
 • Автор/укладач: Антибільшовицький Блок Народів
 • Про автора: АНТИБІЛЬШОВИЦЬКИЙ БЛОК НАРОДІВ (АБН) – об-ня політ. орг-цій різних народів для боротьби з більшовиками. Ств. 21–22 листоп. 1943 з ініціативи Організація українських націоналістів (ОУН) на таємній 1-й Конф. поневолених народів Сх. Європи і Азії в с. Будераж (тоді у складі генералкомісаріату "Волинь-Поділля" рейхскомісаріату "Україна"; нині село Здолбунівського р-ну Рівнен. обл.). До складу АБН увійшли політ. орг-ції народів, що перебували під владою СРСР. На установчому конгресі 16 квіт. 1946 у Зх. Німеччині АБН було реорганізовано. Президенти АБН: Я.Стецько (1946–1986) та його дружина Я.Стецько (1986–2003). Друкований орган "АБН-Кореспонденс" ("ABN-Correspondence") виходив від 1949 нім., англ. і неперіодично франц. мовами. 1967 АБН став співзасн. Всесвітньої антикомуніст. ліги.
 • Місце: Лондон
 • Кількість аркушів: 183
 • Наявність цифрової копії: Так
 • Фізичний стан: Добрий
 • Спосіб створення: Друк
 • Спосіб відтворення: Оригінал

Про нас

The Ukrainian Information Service (UIS London) is an information bureau established in London during the 1970s as the successor of the Ukrainian Publishers. Originally, the aim of UIS London was the dissemination of factual information about Ukraine, in particular, Ukrainian politics, history and current affairs.

Since its inception, UIS London has liaised with government officials, think tank organisations, the mass media and charities working to raise the profile of Ukraine in the UK and strengthening bilateral relations.

The collection of documents, related to this activity, formed the foundations of the archives, situated on this web-site.

Although the nature of work UIS London undertook altered after Ukrainian independence, the basic tenets of promoting, advocating and strengthening Ukraine has remained.

Спілкуйтеся з нами

Like what you see?

Натисніть на кнопки нижче, щоб слідувати за нами, ви не пошкодуєте ...