Ukrainian English French German Polish Russian Spanish

Літопис Української Повстанської Армії, Літопис УПА Нова серія, Бібліотека Літопису УПА, Літопис УПА, серія "Події і Люди"

Літопис Української Повстанської Армії, Літопис УПА Нова серія, Бібліотека Літопису УПА, Літопис УПА, серія

“Літопис УПА” запляновано як  серійне книжкове видання. Його завданням є опублікувати документи й матеріяли до історії Української Повстанської Армії (УПА), а також сти мулювати й видавати праці про діяльність УПА й історію Укра їни того періоду взагалі. Кожний том або група томів “Літо пису” будуть присвячені окремим темам і будуть мати назву. Частина книг буде охоплювати історію УПА в певному періоді часу на більших територіях, як, напр., на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею тощо.

Кожна з цих територій може мати дватри, а то й більше томів. Додаткова серія книг буде присвячена загальним темам, таким як, напр., “Діяльність Головного Командування УПА”, або збірникам спогадів, праць, чи може бути книгою одного автора на якусь окрему тему. Збірники будуть появлятися не періодично, а в залеж ності від підготовки й опрацювання наступного тому. Числення книг “Літопису УПА” може бути інше від представленого тут теренового поділу чи хронології подій.

Першим томом “Літо пису УПА” буде книга “Волинь і Полісся”. Точніше основні завдання “Літопису” такі: а) опублі кувати, з дотриманням джерельної точности, існуючі доку менти про діяльність і боротьбу УПА — як документи УПА, так і її противників; б) перевидати джерельно досліджені важливі для історії УПА підпільні публікації, передусім ще недруковані закордоном чи друковані в дрібних та періодичних виданнях публікації УПА; в) видавати мемуари й інші матеріяли про діяльність УПА, які не були досі опубліковані, або були розсіяні в періодичних і дрібних виданнях; г) стимулювати й видавати праці про боротьбу УПА й про цей період історії України; г) публікувати рецензії на книги про діяльність УПА та історію України того періоду; д) опрацювати бібліографію видань до історії боротьби УПА. 

Тематика
Історія
Видавництво
"Літопис УПА"
Перегляд
Наявність цифрової копії
Так
Фізичний стан
Задовільний
Інвентарний номер
35-128
Спосіб відтворення
оригінал

Архів ОУН

Нове в архіві

Історія міст і сіл УРСР
Історія міст і сіл УРСРКатегорія: Книги
Анотація: "Історія міст і сіл УРСР" – 26-томне енциклопедичне видання (загальний ...
Детальніше...
Автор: ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: ТРОНЬКО П. Т. (голова редколегії), БАЖАН М. П. (заступник голови редколегії), БІЛОДІД І. К.. КАСИМЕНКО О. К. (заступник голови редколегії), КОНДУФОР Ю. Ю.. КОРОЛІВСЬКИЙ С. М.. КОШИК О. К.. НАЗАРЕНКО І. Д.. НЕСТЕРЕНКО О. О. ПАРАСУНЬКО О. А.. ПІЛЬКЕВИЧ С. Д. (заступник голови редколегії), СЛАБЄЄВ І. С. (відповідальний секретар редколегії), ТЕРЛЕЦЬКИЙ В. М.. ЦІЛУЙКО К. К.. ШЕВЧЕНКО Ф. П.
Спосіб відтворення: оригінал
Протоколи засідань Української Видавничої Спілки / Української Інформаційної...
Протоколи засідань Української Видавничої Спілки / Української Інформаційної СлужбиКатегорія: Провід ОУН у Великій Британії
Анотація: Протоколи засідань Української Видавничої Спілки від 15.05.1949 р. (ча ...
Детальніше...
Автор: Українська Інформаційна Служба в Лондоні
Спосіб відтворення: оригінал
Націоналіст
НаціоналістКатегорія: Журнали
Анотація: Журнал Української Національної Асамблеї - Української Народної Са ...
Детальніше...
Автор: УНА-УНСО
Спосіб відтворення: оригінал
Календар-альманах "Мітла"
Календар-альманах Категорія: Альманахи
Анотація: Ukr. “Українці  — народ,  що  носить  у  душі ...
Детальніше...
Автор: "Мітла"
Спосіб відтворення: оригінал
Альманах Українського Народного Союзу
Альманах Українського Народного СоюзуКатегорія: Альманахи
Анотація: Щорічний збірник Українського Народного Союзу (УНС). Перше видання &nb ...
Детальніше...
Автор: Український Народний Союз
Спосіб відтворення: електронна копія
Більше...

Веб-дизайн